Takip edin :
Güncelleme : 7.8.2020 12:30 - Cuma
Anayasa - Kanun - Mevzuat
Kanuni Sultan Sülayman
Osmanlı İmparatorluğu´nun Sultan Süleyman´ın ardından düşüşe geçmesi, ancak Türk halkının inatla ayakta kalması tarihe geçmiş esrarlı vakıalardan biridir. Bu esrarı çözmeye çalışan birçok kişi, İmparatorluğun ç
Futbol ile İlgili Mevzuat
Fut­bol gü­nü­müz­de her­ke­sin il­gi­si­ni çe­ken, sev­me­yen­le­rin bi­le gün­lük ko­nuş­ma­lar­da top­lum için­de is­ter is­te­mez il­gi­len­dik­le­ri, kit­le­le­ri bu­luş­tu­ran, fut­bol ya­za­rı Simon Ku­p
Türk Hukuk Tarihi
Hukuk tarihi bugün mevcut olan hukukî kurumların ve kuralların geçmisini inceleme alanı olarak seçen ve bunların hangi gelisme sürecinden geçerek günümüze kadar geldigini inceleyen bir ilim dalıdır. Bu yönüyle
Türk Anayasa Kanunu
Türkiyede Anayasa hukuku öteden beri çok dinamik bir bilim alanı. Son yıllarda Avrupa Birliğine uyum sürecinde bu dinamizm daha da arttı. Neredeyse hemen her yıl Anayasada değişiklikler yapılıyor; uyum yasaları
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde Mülkiyet Hakkı
Mülkiyet günümüz modern insan yaşamının en önemli öğelerinden biri. Bu sebeple hukukun hemen her dalı öyle ya da böyle mülkiyet konusuna ilişkin çeşitli düzenlemeler içeriyor. Önemin bir yansıması olarak mülkiy
Eşya Hukuku
Eşya hukuku, kişilerin dış âlemi oluşturan eşyayı kendi iktidar alanlarına geçirirken ve o eşyadan yararlanırken, diğer kişiler karşısındaki durumunu düzenler. Başka deyişle eşya hukuku, kişilerin eşyalar üzeri
Borçlar Hukuku Özel Hükümler
alışmamızda pozitif gelişmeler, gerektiği ölçüde izlenmiş ve işlenmiştir. Ayrıca çalışmamızın sonuna önemi dikkate alınarak ve öenmli olarak değerlendirdiğimiz metinlerden oluşan önceki baskıda olduğu gibi Tüke
 « Önceki sayfa   1   2   3   4   5   6   7   8   9   Sonraki sayfa »