Takip edin :
Güncelleme : 7.8.2020 12:08 - Cuma
Anayasa - Kanun - Mevzuat
Telif Hakları Kanunu  (Yasa Serisi 28)
- Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu - Sinema, Video ve Müzik Eserleri Kanunu - Basın Kanunu - Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (Ön Kapak)
Vakıflar Kanunu ve İlgili Mevzuat  (Yasa Serisi 33)
- 2762 Sayılı Vakıflar Kanunu - Vakıflar Tüzüğü - Vakıflarda İntifa Haklarının Ne Suretle Tesbit ve İfa Edileceği Hak. - Vakıflar Nizamnamesine Ek Nizamname - Türk Medeni Kanunu Hükümlerine Göre Kurulan Vakıfla
Kooperatifler Kanunu ve İlgili Mevzuat  (Yasa Serisi-22)
Kitabın Bölümleri; - 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu - 3186 Sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin Kuruluşu Hakkında Kanun - Konut Yapı Kooperatifi Ana Sözleşmesi - Kooperatif ve Üst Kuruluşları
T.C. Anayasası 2011  Yasa Serisi 1
Bu Anayasa Kurucu Meclis tarafından kabul olunmuş ve 24/9/1982 tarihli, 2707 sayılı Kanuna göre 9 Kasım 1982 tarihinde halkoyuna sunularak kabul edilmiştir. Anayasanın başlangıç metni 23/7/1995 tarih ve 4121 sa
Kamu İhale Mevzuatı
26.12.2003 Tarihinde 4734 Sayılı Kanunda Yapılan Değişiklik Kitaba İşlenmiştir. Kanunlar Kararnameler Yönetmelik TebliğlerSİTE
Ticaret Şirketleri Tatbikatı T.T.K. Şerhi
Adi Ortaklık, Joint-Venture, Konsorsiyum Koll, Kom Şirketler Özel Statülü Şirketler Bankalar Sigortalar Finansal Kiralama Leasing, Yatarım Ortaklıkları Sektörel Dış Tic, Ser. Şirketleri Sınai Fireler Kooperatif
Vergi Mevzuatına İlişkin Sayıştay Kararları 1950 - 1999
Gelir Vergisi Kanunu İle İlgili Kararlar Tam Mükellefiyet & Dar Mükellefiyet Serbest Meslek Kazançları Giyim Yardımı Ödül ve İkramiyeler Tazminat ve Yardımlar Vatani Hizmet Tertibi Tahsil ve Tatbikat Ödemeleri
Avrupada İnsan Hakları
Günümüzde insan hakları, hiçbir zaman olmadığı kadar kabul görüyor ve özellikle Avrupanın siyasi retoriğinde şiddetle destekleniyor; ancak somut gerçeklikte, Avrupa da dahil, her yerde ihlal ediliyor. Üzerinde
Kamu Yönetimi Sözlüğü
Her şeyden önce kamu yönetimi alanında bürokrat ve akademisyen olarak geçen yirmi dört yıllık bir birikimin kısmi bir ürünüdür. Ansiklopedik bir tarzda ve kapsamda hazırlanan eser, istisnalar dışında hemen her
İcra ve İflas Kanunu ile Nizamnamesi ve Yönetmeliği
Bu kitap, okuyucuya doğru bir İcra ve İflas Kanunu, Nizamnamesi, Yönetmeliği ve doğrudan doğruya ilgili mevzuat metnini sunmak amacıyla hazırlanmıştır. (Önsöz)
Yunan Vatandaş(sız)lık Kanunları
Soydaş (omogenis) kavramından;... kendini Yunan milletine bağlayan... Yunan milli bilincine sahip Yunan ırkına ya da milletine mensup olan (kişi) anlaşılır... "Geri dönme niyeti olmaksızın Yunan toprağını terk
Anayasa Sözlüğü  Türkçe Osmanlıca - Osmanlıca Türkçe
Dili özleştirme çalışmalarının sonuçları olan yeni Türkçe kelimeler; eserlerde, gazete ve dergilerde olduğu gibi resmî metinlerde de kullanılmaya başlanmıştı. Arapça terimler ile dolu olan hukuk dilimizin ne gi
ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ GEREKLİ Mİ
Partilerarası uzlaşma komisyonu anayasa değişikliği teklifi : bir abesle iştigal örneği 1982 anayasasına yöneltilen diğer eleştiriler ve bunlara karşı cevaplarımız 1982 anayasasının aksayan yönleri
 « Önceki sayfa   1   2   3   4   5   6   7   Sonraki sayfa »